ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den disponibla avkastningen skall användas till behövande barn och ungdomar samt till föreningar och organisationer, vilka har till uppgift att stödja barn och ungdomar med fysiskt eller psykiskt handikapp. I det senare fallet bör medlen användas till objekt, vilka direkt underlättar dessa barns vård och fostran, således ej till föreningarnas och organisationernas allmänna verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen J.C.E. Nolleroths Donationsfond
Organisationsnummer:857201-2717
Adress:
  • Box 3039
  • 400 10  Göteborg
Telefonnummer:031-612856
E-post:nolleroths@hotmail.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:51 286 356 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS