ÄNDAMÅL

Ändamålet är att främja forskningen på den medicinska kemiens område.För vinnande av detta ändamål må medel av fondens ränteavkastning användas;dels för utdelande av Svenska Läkaresällskapets Bezeliusmedalj i guld såsom en gärd av hyllning åt forskare, som i hög grad gjort sig förtjänta om den mediciska kemiens framsteg;dels ock till resestipendier för idkande av vetenskapliga studier i medicinsk kemi eller till understöd för vetenskapliga undersökningar inom nämnda område.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen J Berzelius fond
Organisationsnummer:802403-4921
Adress:
  • Box 738
  • 101 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4408880
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS