ÄNDAMÅL

Av fondens årliga avkastning skall minst 10 procent avsättas till kapitalet.Återstående avkastning utdelas såsom stipendier för resor i vetenskapligt syfte inom eller utom Sverige. Utdelningen beslutas växelvis av fem olika institutioner enligt följande ordning: Vetenskapsakademien 1981, Lunds universitet 1979, Skogs- och Lantbruksakademien 1980, Vetenskapsakademien 1981, Uppsala universitet 1982, Vitterhets- historie- och antikivtetsakademien 1983, Vetenskapsakademien 1984, Lunds universitet 1985 o.s.v. För utdelning från Vetenskapsakademien gäller följande bestämmelser.Stipendierna utdelas varannan gång för tekniska eller ingenjörsstudier. Stipendiat skall vara svensk medborgare och får icke vara yngre än 25 år och icke äldre än 40 år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen J A Letterstedts resestipendiefond
Organisationsnummer:802408-1633
Adress:
  • Kungliga Vetenskapsakademien
  • Box 50005
  • 104 05 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6739500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS