ÄNDAMÅL

Fonden får väl ökas, men icke minskas.Den årliga ränteafkastningen disponeras sålunda:1/ att fyra femtedelar / 4/5 / däraf anslås till ett premium, benämndt Ivar Insulander.2/ att hvad därefter finnes öfrigt tillägges kapitalet.Efter lärarerådets förslag utdelar Styrelsen detta premium vid afslutningen af läsåret till elev från Ultuna landtbruksinstitut, som genomgått konsulentkursen eller annan motsvarande högre kurs vid Institutet och som af lärarerådet anses däraf förtjänt på grund af begåfning och inhämtade utmärkta kunskaper, flit och en i allo hedrande vandel.Premiet behöfver alldeles icke utdelas hvarje år, utan endast då någon från konsulentkursen utgående elev därtill är fullt berättigad. Vid sådant tillfälle att premiet icke utdelas, skall premiebeloppet tilläggas kapitalet.Skulle konsulentkursen vid Ultuna upphöra, utan att ersättas af annan motsvarande högre kurs vid Institutet, så utdelas detta premium till någon från Agronomkursen utexaminerad elev enligt samma grunder, som i föregående § äro stadgade.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ivar Insulanders premiefond
Organisationsnummer:817604-1377
Adress:
  • SLU:s stiftelseförvaltning
  • Box 7086
  • 750 07 Uppsala
Telefonnummer:018-671000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS