ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska hedra Isse och Ingrid Blechers namn i ett judiskt traditionellt ortodoxt sammanhang genom att 1) I första hand anordna en kiddush för alla besökare i synagogan Adat Jeshurun, Stockholm på Isse och Ingrid Blechers respektive Yahrzeit samt en kiddush i deras namn på första dagen av Rosh Hashana. 2) I andra hand att prospektera och bygga en permanent synagoga för den ”traditionella föreningen Adat Jeshurun” om möjligt med tillhörande inredning som räddats ut ur Nazityskland efter novemberpogromen (kristallnatten) ifrån Hamburg. Alternativt att köpa in en lämplig lokal för samma ändamål. Medel skall även kunna användas för yttre och inre underhåll samt på annat sätt möjliggöra att Adat Jeshurun kan förfoga över en lokal eller byggnad. Såväl avkastning som reavinst får utdelas för uppfyllande av stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Isse och Ingrid Blechers minne
Organisationsnummer:802478-9045
Adress:
  • Östermalmsgatan 29 B, 1 tr
  • 114 26 Stockholm
Telefonnummer:070-7877836
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS