ÄNDAMÅL

[..] att anskaffa och förvalta Stiftelsens moské; att säkerställa att verksamheten som bedrivs i Stiftelsens moské är tilll gagn för muslimerna (vuxna, ungdomar och barn) i Stiftelsens verksamhetsområde; att bedriva verksamhet gemensam för alla muslimska trosbekännare och främja deras trosutövning; att aktivt verka för integration och samarbete med individer, organisationer och myndigheter samt att söka gemensamma lösningar i samförstånd; samt att i den mån behov föreligger och Stiftelsen har ekonomisk möjlighet, ge bidrag till välgörande ändamål samt stipendier till privatpersoner för studier inom islam.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Islams Ljus
Organisationsnummer:802478-1745
Adress:
  • Box 7035
  • 164 07 Kista
Telefonnummer:706464976
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS