ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att, dels genom ägandet av Intrasenze AB och dels genom bidrag och gåvor främja social omvårdnad och omsorg om människor samt främja hjälpverksamhet och människors trygghet på individens egna villkor och utifrån dennes förutsättningar. Ändamålet är att utifrån en filosofi, människa till människa, skapa samhällsnytta för individer som vill bygga ett tryggare och mer resurseffektivt samhälle samt i egenskap av katalysator och inspiratör vara en aktiv aktör som möjliggör främjad samverkan mellan lokala intressen hos individer, hushåll, företag, kommuner, landsting, rättsväsende och organisationer såväl lokalt, regionalt som globalt.

Här kan stiftelsen lägga in valfri text…

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Intrasenze Foundation
Organisationsnummer:802480-1931
Adress:
  • Box 55679
  • 102 15 STOCKHOLM
E-post:epost@epost.se
Ansökningstid:28 februari — 29 februari
Ansökningstid:1 juni — 2 juni
Kontaktperson:Förnamn Efternamn
Tillgångar:202 500 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS