ÄNDAMÅL

Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ) skall stimulera och bidra till en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället. Sveriges konkurrenskraft som nation skall stärkas och den gemensamma välfärden höjas genom en fortlöpande förändringsprocess som leder till att arbete och produktion, varor och tjänster tillfredsställer kundens uttalade eller underförstådda önskemål och behov.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Institutet för Kvalitetsutveckling
Organisationsnummer:857206-3132
Adress:
  • Drakegatan 10, 10 tr
  • 412 50 Göteborg
Telefonnummer:031-7231700
E-post:siq@siq.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:11 727 584 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS