ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja möjligheterna för människor med funktionshinder till mer personlig och politisk makt, självbestämmande, full delaktighet och jämlikhet i Sverige och internationellt genom att bedriva utbildningsprojekt. Därtill hör att framställa och sprida utbildningsmaterial och information, planera och organisera kurser och seminarier samt ordna studiebesök.Stiftelsen ska ha nära samarbete med andra organisationer som stöder dessa mål på det lokala, nationella och internationella planet, även i u-länder. Stiftelsen ska samarbeta och samordna sin verksamhet med liknande forsknings-, tränings- och informationscenter som främjar självbestämmande för människor med funktionshinder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Institutet för Independent Living
Organisationsnummer:802017-5090
Adress:
  • Storforsplan 36
  • 123 47 Farsta
Telefonnummer:08-50622179
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS