ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja och själv bedriva vetenskaplig forskning med syfte att utifrån en helhetssyn utveckla en teknik och en teknologi som är ekologiskt anpassad, dvs är i harmoni med naturens ordning och ej förorsakar störningar i denna, den mänskliga organismen inbegripet.Inom ramen för detta syfte vill stiftelsen särskilt fortsätta att utveckla de tekniska metoder som grundlagts av de österrikiska forskarna Viktor Schauberger (1885-1958) och Walter Schauberger (f 1914).Med utgångspunkt från ovan nämnda princip vill stiftelsen verka för- en ekologiskt riktig landskapsvård i medvetandet om att det levande landskapet är basen för alla högre livsformers hälsa och sunda utveckling- ekologiskt försvarbara metoder vid utnyttjandet av luft, vatten, skog och andra naturrikedomar- ekologiskt försvarbara metoder vid avfallshantering och återvinning av avfall- energialstringsmetoder byggda på förnyelsebara energikällor och så utformade, att den ekologiska balansen ej störes- nya läkemetoder för människa, djur och växt där en biologisk helhetssyn är avgörande för metodens utformning och tillämpningStiftelsen har ideell inriktning och är politiskt och konfessionellt neutral.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Institutet för Ekologisk Teknik
Organisationsnummer:894001-2613
Adress:
  • Fågelfängaregatan 39
  • 414 75 Göteborg
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:35 478 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS