ÄNDAMÅL

Att stimulera till forsatta studier och fortsatt goda studieresultat vid högre utbildning. Fondmedlen skall användas så att därav till envar av de två kvinnliga och två mannliga elever, som har de bästa slutbetygen i avgångsklass, årligen utdelas 50 000 kronor. Detta belopp skall årligen uppräknas med belopp motsvarande ändringen i konsumentprisindex.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Inger och Arne Oscarssons stipendiefond
Organisationsnummer:802477-4328
Adress:
  • Handelsbanken Kapitalförvaltning, Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS