ÄNDAMÅL

Avkastningen av fonden skall vid slutet av vart tredje läroår, med början våren 1934, utdelas såsom ett resestipendium tilldärav förtjänt ingenjör med företräde för den som under något av de tre närmast före utdelningsdagen förflutna åren utexaminerats från Kungl. Tekniska Högskolans fackavdelning för bergsvetenskap. Stipendiet är avsett för tekniska eller tekniskt ekonomiska studier i främmande utomskandinaviskt land, och skall stipendiat vistas där under minst 6 månader.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ingenjör Lorens Carlsons stipendiefond
Organisationsnummer:802405-4663
Adress:
  • Kungliga Tekniska högskolan, Universitetsförvaltningen/Ekonomiavdelningen
  • 100 44 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-790 60 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS