ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall, sedan 10% tillförts fondens kapital, disponeras för ett eller flera resestipendier, som vid slutet av vårterminen varje år tilldelas elev eller elever som samma år avgår eller under något av de två nästföregående läsåren avgått med fullständigt avgångsbetyg från utbildningsväg med huvudsaklig ekonomisk – merkantil inriktning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Inez och Jöns Engelberts Stipendiefond
Organisationsnummer:843001-3816
Adress:
  • Helsingborgs Kommun
  • Stadsdelsförvaltningen
  • 251 89 HELSINGBORG
Telefonnummer:042-10 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS