ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att underhålla intresset för sparsamhet vid Luleå Järnverk, Luleå Träsliperi, Törefors sågverk, Karlsborgs sågverk, Båtskärsnäs sågverk och Kalix sulfatfabrik samt vid industriföretag som utvecklas i direkt anslutning till ovan nämnda företag eller i samband med den af Baltiska trävaru Aktiebolaget eller dess rättsinnehafvare bedrifna skogsrörelsen inom det område som begränsas af vattendelaren mellan Lule och Pite älfvar samt gränsen mellan Sverige och Finland.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Industriarbetarnes vid Baltiska Trävaru AB
Organisationsnummer:897000-3995
Adress:
  • Handelsbanken
  • Kapitalförvaltning, Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7012676
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:57 453 669 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS