ÄNDAMÅL

Att stödja en samhällsutveckling där egenmakten förstärks hos individer som har begränsade möjligheter till självbestämmande och full delaktighet i samhällslivet. Stiftelsen har därigenom en viktig roll att motverka segregering och marginalisering. Fokus för stiftelsens ändamål är samhällsgrupper som historiskt sett saknat egenmakt, i synnerhet personer med intellektuell funktionsnedsättning, men även andra grupper som möter hinder att delta i arbetslivet och samhällslivet.

Stiftelsens ändamål främjas genom avkastning på stiftelsens tillgångar. Stiftelsen ändamål kan även främjas genom gåvor och bidrag till stiftelsen.

Det påverkansarbete som bedrivs av WiljaGruppen och stiftelsen kan även understödja stiftelsens ändamål.

Stiftelsen ska stödja forskning och metodutveckling eller annan kunskapsbyggnad eller kunskapsspridning som bidrar till stiftelsens ändamål. Stiftelsen ska utge bidrag till fysiska och juridiska personer som i sin gärning verkar i enlighet med stiftelsens ändamål.

Stiftelsen kan förvalta kapital och bedriva näringsverksamhet eller forskning i egen regi eller i dotterbolag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Includia
Organisationsnummer:802482-5013
Adress:
  • WiljaGruppen AB
  • Strandbergsgatan 61
  • 11251 Stockholm
Telefonnummer:070-8529988
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS