ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till uppgift att förvalta tidigare av Ilsbo sockens ägare av i mantal satt jord, tillhöriga kassor ävensom att av den årliga avkastningen härav utdela bidrag till intresseorganisationer för jordbruksbefolkningen, samt till ideella föreningar och försvars – organisationer, som äro verksamma inom orten. Bidrag kan även lämnas till enskild person, som genomgår yrkesutbildning inom jordbrukets och skogsbrukets områden, eller annan liknande utbildning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ilsbo Jordägarfond
Organisationsnummer:887500-3439
Adress:
  • Sven-Åke Eriksson
  • Västtjär 11
  • 829 91 ILSBO
Telefonnummer:070-221 50 58
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS