ÄNDAMÅL

Till nedanstående släkting skall utbetalas årligen kronor 1.200:- Fru Brita Setterberg, född Holmén. Följande legat utgå i nedannämnda förmånsrättsordning: a) Bergs socken i Bergs församling i Skaraborgs län, 1.000:- b) Oscars, Katarina, Högalids och Engelbrekts församlingar i Stockholm, 1.780:- (till jul åt de fattiga) c) Eugeniahemmet, Norrbacka, 7.120:- d) Föreningen ”De blindas väl”, 7.120:- e) Prins Carls uppfostringsinrättning för fattiga och värnlösa barn, 7.120:- (Gålöstiftelsen) f) Hemmet för gamla, Enskede, 3.560:- (Stiftelsen De Gamlas Vänner) g) Asylen för Pauvres Honteux, Stockholm, 3.560:- h) Pålssons Konvalescenthem, Norsborg, 3.560:- (Stockholms läns landsting) i) Sveriges Kontoristförening, 7.120:- (till hjälp åt manligaarbetslösa kontorister) j) Kvinnliga Kontoristföreningen i Stockholm, 3.560:- (till hjälp åt kvinnliga arbetslösa kontorister) k) Svenska Diakonsällskapet, 3.560:- (Stiftelsen Stora Sköndal) l) Gustaf Fredrikssons Ålderdomshem Höstsol, 2.000:- m) Metodistförsamlingen, Norrköping, 1.000:- (Metodist-episcopal till de fattiga i församlingen) Återstoden av fondens årliga avkastning skall därefter utbetalas till Stiftelsen Skansen, att användas till Skansens underhåll, utvidgning och förskönande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ida och Wilhelm Möllers fond
Organisationsnummer:802002-4090
Adress:
  • SEB Enskilda Banken, Stiftelser & Företag
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-763 71 09
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS