ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.Den för utdelning disponibla avkastningen skall i första hand användas för att bistå och hjälpa behövande gamlaboende i före detta Skara stad, ett område som idag motsvaras av domkyrkoförsamlingen, och i andra hand boende i hela kommunen.Skulle något år fondens för utdelning disponibla avkastning icke i sin helhet åtgå för detta ändamål, skall vad som blir över i andra hand kunna användas för trivselåtgärder för i kommunen boende gamla, i första hand behövande sådana.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ida och Helena Mankells fond
Organisationsnummer:868400-9395
Adress:
  • Skara kommun
  • 532 88 Skara
Telefonnummer:0511-32000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 603 479 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS