ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen ska minst 1/10 läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning påföljande år. Avkastning som inte utdelas ska reserveras för utdelning under kommande år. Den för utdelningen disponibla avkastningen användes enligt beslut av skolstyrelsen till förmån för elever mantalsskrivna i Hylte kommun för; Belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratande eller berömvärd flit, Belöning eller uppmuntran åt elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, Stipendium för fortsatt högre utbildning efter genomgången obligatorisk skola eller gymnasieskola, Studiebesök och studieutflykter, lägerskolverksamhet, kulturell verksamhet, fritidsverksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, Inköp av material eller annan utrustning. Avkastningen får dock inte användas för att täckas behov som enligt lag ska tillgodoses med utdebiterade medel. Fondens förmögenhet och tillgångar i övrigt förvaltas av kommunstyrelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hylte kommuns skolfond
Organisationsnummer:849202-4644
Adress:
  • Hylte kommun
  • Storgatan 8
  • 314 80 Hyltebruk
Telefonnummer:0345-180 00
E-post:Marita.Svensson@hylte.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:382 434 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS