ÄNDAMÅL

Fonden användes på sätt styrelsen för Barnsjukhuset anser lämpligast dock med iakttagande därav, att årligen endast räntan å fonden får disponeras.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hyllengrenska donationsfonden
Organisationsnummer:857500-2087
Adress:
  • Västra Götalandsregionen
  • Stiftelseenheten
  • 462 80 VÄNERSBORG
Telefonnummer:031-630500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 964 082 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS