ÄNDAMÅL

Fonden skall användas till förmån för elever inom Hvitfeldtska gymnasiet företrädesvis för – belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i ett eller flera ämnen,god kamratanda eller berömvärd flit, – belöning till elev, som ägnat arbeta åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, – stipendium för fortsatt utbildning, – hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom – eller utomlands, – studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, eller – förvärv av material m m. Fonden får inte användas för ändamål som det åligger stat eller kommun att bekosta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hvitfeldtska Gymnasiets samfond
Organisationsnummer:857500-5775
Adress:
  • Göteborgs stad
  • Stadsledningskontoret, Stiftelser
  • 404 82 Göteborg
Telefonnummer:031-3680229
E-post:stiftelser@stadshuset.goteborg.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 158 263 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS