ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning, social hjälpverksamhet, samt omsorg om barn och ungdom. Ändamålen får tillgodoses bland annat genom bidrag till vetenskaplig forskning eller forskare vid universitet, högskola eller liknande lärosäte, till verksamheter till förmån för barn och unga samt till organisationer som bedriver social hjälpverksamhet. I första hand ska avkastningen (exempelvis räntor och utdelningar) på Stiftelsens tillgångar användas för att främja Stiftelsens ändamål. Även kapitalet får användas för att främja Stiftelsens ändamål i den mån Stiftelsens styrelse finner det lämpligt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Huxley Foundation
Organisationsnummer:802482-0022
Adress:
  • Albert Hobohm
  • Östgötagatan 25 lgh 1103
  • 116 25 Stockholm
Telefonnummer:734364818
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS