ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål: Det åligger Åhus samhälles högsta styrelse, hvad namn den än må komma att ega, förvalta på det mest omtänksamma sätt i 250 år, således till år 2150, då det sålunda samlade kapitalet med ränta får användas för det eller de ändamål som närmare omförmäles uti den skrifvelsen vi inneslutit uti ett särskildt paket – märkt Åhus framtidsfond-som noga bör förvaras uti brandfritt hvalv eller skåp, och anhålla vi vördsamt att detta paket må tills vidare och intill dess samhällets styrelse kommer i besittning af eget kassavalv. År 2150 må paketet brytas av den myndighet under hvars förvaltning fonden bör ligga.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Åhus Framtidsfond
Organisationsnummer:838202-1627
Adress:
  • Kristianstads kommun
  • Västra Storgatan 12
  • 291 80 Kristianstad
Telefonnummer:044-13 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:29 494 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS