ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att förvalta friluftsgården Veberöd 6:68 i Veberöds socken, Lunds kommun, Malmöhus län, med dess lösegendom och de penningsmedel som i form av bidrag, gåvor eller på annat sätt tillfaller stiftelsen samt att upplåta denna friluftsanläggning till Limhamns KFUK-KFUM Scoutkår. Genom denna friluftsgård vill stiftelsen bidraga till – att verka för scouternas och deras föräldrars utveckling inom friluftslivets ram – att verka aktivt inom naturvårdens område – att verka aktivt för att bibringa friluftsområdet Humladen dess rätta ekologiska samband.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Humlamaden Limhamns KFUK-KFUM scoutkår
Organisationsnummer:846502-2476
Adress:
  • Leif Tengberg
  • Frans Malmrosgatan 38 A
  • 231 54 Trelleborg
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS