ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utdela stipendium till studerande vid Lunds universitet, som hafver godt vitnesbörd om sig, at han förer et Gudfruktigt, stilla och ärbart lefverne, samt är af then mogenhet, at han med nytta kan besöka främmande universiteter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Humero-Steuchiska resestipendiet
Organisationsnummer:802479-7741
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseförvaltning
  • Box 117
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS