ÄNDAMÅL

Humanistiska fonden är bildad av lotterimedel, som Kungl Maj:t i sådant syfte tilldelat vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien, och står under akademiens förvaltning. Fondens avkastning skall, sedan avdrag skett för förvaltningskostnader och dylikt samt avsättningar gjorts till behövliga regleringskonton, av akademien användas till befrämjandet av dess verksamhet i enlighet med de för akademien gällande stadgarna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Humanistiska Fonden
Organisationsnummer:802001-4943
Adress:
  • Kungl. Vitterhetsakademien
  • Box 5622
  • 114 86 Stockholm
Telefonnummer:08-4404285, 08-4404280
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS