ÄNDAMÅL

Angående min fasta ägendom alltsammans rent frällse neml; Warsfalla ½ förmedladt från ett helt, Hulegärde ½ förmedladt från ett helt, Stora Stegerhult 1/4 förmedladt från ett helt, Stora Ryet 1/4 förmedladt från 1/2, Lindhult oförmedladt fjärding hafwer jag giort fölljande disposition, att nu warande åboer å dessa hemman skola orubbade bibehållas wid besittningsrätten af desamma för samma skatt och ….. som oss emillan öfwerenskommen är, så att ingen efter min död äger, att dem rubba, så längede lefwa eller brukningen ej friwilligt wille öfwerlämna; Afkastningen af dessa hemman och övrigt kapital skall ewärderligen Liareds Kyrka och Socknens fattiga och utarma på det sättet att Kyrkan erhåller 3 fjärdedelar och de fattiga 1 fjärding, hwilka medel präst i samfälligheten där Liareds församling ingår tillika med Socknens Kyrkovärdar torde wara goda att uppbära och efter bästa mått och samwete anwända.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hulegärdsfonden
Organisationsnummer:865501-0158
Adress:
  • Ulricehamns Redovisningsbyrå AB
  • Dalgatan 6
  • 523 37 Ulricehamn
Telefonnummer:0321-688580
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 752 990 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS