ÄNDAMÅL

I enlighet med donator starka intresse för uppfostrings- och utbildningsfrågor samt känslan av ansvar för medmänniskors sociala och moraliska förkovran fotad på kristna värderingar, skall ändamålet med donationen vara att bereda i Grillby och omkringliggande bygd boende personer möjligheter till ökad utbildning och kulturell verksamhet. Avkastningen användes till stipendier och biidrag som fördelas årligen i juli månad av donationsfondens styrelse. Ansökan om anslag, stipendie eller bidrag kungöres under juni månad i av styrelsen beslutad lokal tidning. Skriftliga ansökningar ställes till styrelsen med angivande av ändamålet med stipendiet resp. bidraget, samt de meriter etc. sökanden vill åberopa.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hugo Tamms Donationsfond
Organisationsnummer:817000-7937
Adress:
  • Carl Hermelin
  • Thorsvi Gård
  • 745 99 ENKÖPING
Telefonnummer:0171-832 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 173 954 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS