ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av fondens årliga avkastning skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Återstoden skall användas till bistånd åt, a) behövande sjuka eller ålderstigna i Helsingborg bosatta personer, som varit i tjänst vid den svenska handelsflottan och seglat till sjöss så länge, att de kunna anses ha ägnat sig åt sjömansyrket, samt b) till sådana äldre, behövande i Helsingborg bosatta kvinnor, som haft sin utkomst av anställning inom handels-, hantverks- eller industriföretag i Helsingborg. Bidrag må också utgå till verksamhet, som har till ändamål att skapa sysselsättning, trevnad och dylikt för i detta moment angivna personer. Bidraget bestämmes med hänsyn till mottagarens ekonomiska omständigheter, fondens årliga avkastning och andra kända hjälpbehov samt skall syfta till utgöra verklig hjälp. Fondavkastningen får icke användas för tillgodoseende av behov, som enligt lag eller annan författning skall tillgodoses genom allmännas försorg. Avkastningen får i andra hand användas till andra i Helsingborg bosatta behövande personer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hugo och Betty Söderwalls, född Bohle, Välgörenhetsfond
Organisationsnummer:843001-3436
Adress:
  • Helsingborgs Kommun
  • Kommunstyrelsens förvaltning
  • 251 89 HELSINGBORG
Telefonnummer:042-10 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS