ÄNDAMÅL

Utav den behållna årliga avkastningen skall genom notariatavdelningens försorg tjugo (20 %) procent läggas till kapitalet. Sedan kapitaliseringen skett enligt § 3 skall återstoden av den behållna årliga avkastningen användas dels till livstidsräntoricke understigande 2.000 kronor vardera och dels till tillfälliga understöd eller studieunderstöd. Företräde till erhållande av livränta eller understöd tillkommer behövande avkomling efter grundarens farfader konteramiralen Johan Gustaf von Sydow och hans båda hustrur Anna Catharina von Sydow, född Wiggman, och Eleonora Juliana von Sydow, Wiggman, ävensom efter grundarens morföräldrar kronolänsmannen Carl Gustaf Björck och hans hustru Anna Maria Helena Björck, född Bäckström. Vid utseende av första livränte- och understödstagare skall i första hand hänsyn tagas till de önskemål som uttalas i fröken Tyra von Sydows testamente.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hugo och Anna-Lisa von Sydows Minne
Organisationsnummer:802003-7415
Adress:
  • SEB Wealth Management Institutioner & Stiftelser ST S3
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7635000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS