ÄNDAMÅL

[..] Vad av den årliga räntan å fonden överskjuter jämna hundratal kronor skall vid årets slut läggas till fonden. Återstoden av räntan skall av Musikhögskolans lärarråd såsom premium tilldelas en eller flera av Musikhögskolans elever, som tidigare genomgått Stockholms folkskolors sångklasser och som visat sig bedriva musikstudierna med allvar och framgång. Om ingen elev uppfyller dessa villkor, skall hela räntan för detta år tillföras fonden. Skulle den verksamhet, som nu bedrives vid Stockholms folkskolors sångklasser komma att överföras till annan skolform än folkskola, skall vad här sagts om lärjunge från Stockholms folkskolors sångklasser gälla även för lärjunge från motsvarande skolform med ämnet musik såsom läroämne. Skulle framdeles icke heller dessa villkor befinnas tillämpliga må premium ur denna fond enligt lärarrådets beslut kunna tilldelas även annan elev, som framgångsrikt bedriver studier i ämnet solosång i och för musiklärareexamen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hugo Hammarströms premiefond
Organisationsnummer:802477-7990
Adress:
  • Kungl. Musikaliska Akademien
  • Blasieholmstorg 8
  • 111 48 Stockholm
Telefonnummer:08-407 18 11
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS