ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till syfte att för framtiden bevara de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna inom området och att sprida kännedom om brukets äldre historia samt ha till ändamål att äga och förvalta till densamma anslagen eller av densamma förvärvad egendom och att i lämplig omfattning hålla denna egendom tillgänglig för allmänheten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hörnefors Bruk
Organisationsnummer:894002-1366
Adress:
  • Lars Hammarstedt
  • Skatvägen 10
  • 905 32 Hörnefors
Telefonnummer:070-3099949
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:377 892 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

Malcare WordPress Security