ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål ska vara att bedriva hjälpverksamhet bland behövande genom direkt eller indirekt helägda- eller delägda aktiebolag som bidrar till ett bättre boende och hållbar utveckling för de miljontals människor som förlorar sina hem vid konflikter och naturkatastrofer och/eller är drabbade av fattigdom. Hela stiftelsens kapital och avkastning ska användas för att uppfylla ändamålet. Stiftelsens ändamål ska uppnås genom utveckling och tillhandahållande av produkter, tjänster och kunskap som använder designmetoder för att bidra till ändamålet. Stiftelsens verksamhet ska präglas av: – Fokus på användarens behov och ekonomiska förutsättningar, – Aktivt samarbete med företag , organisationer, myndigheter och universitet, och – Utveckling av skalbara lösningar med designmetoder som kommer de drabbade människorna till del. Stiftelsens medel ska investeras i direkt eller indirekt helägda- eller delägda aktiebolag vilka ska verka för Stiftelsens ändamål, samt andra företag och organisationer vilka verkar för nämnda ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Housing for All
Organisationsnummer:802478-2370
Adress:
  • Telefonvägen 30
  • 126 26  Hägersten
Telefonnummer:070-6669396
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS