ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja utveckling och spridning av hospicevård i Sverige, dvs den vårdform för vård i livets slutskede där livskvaliteten särskilt beaktas, att verka för uppbyggnaden av ett första hospice i Sverige som genomföres helt ienlighet med de idéer som ligger till grund för vårdformen, att genom en fortlöpande utvärdering av hospiceverksamheten samla kunskap om vårdformen, att genom utbildning och information verka för att vårdformen sprids i Sverige.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hospicevård
Organisationsnummer:894002-6795
Adress:
  • Backenvägen 105
  • 903 62 UMEÅ
Telefonnummer:090-15 68 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:13 080 223 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS