ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att erbjuda svårt sjuka individer, oavsett ålder, kön, sexuell läggning, social bakgrund, religionsåskådning och etnicitet, en god, specialiserad palliativ dygnetrunt­vård i en rofylld miljö, utformad specifikt för att främja trygghet, lugn och livskvalitet.

Stiftelsen, som skall vara näringsdrivande, kommer dessutom att erbjuda kompetenshöjning inom palliativ vård till personal inom såväl kommun som region. Föreläsningar, handledning av personal och klinisk tjänstgöring kan vara del i detta. Stiftelsen kommer också erbjuda möjlighet för människor att genom frivilliga arbetsinsatser bidra till verksamheten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hospice Östergötland
Organisationsnummer:802482-2077
Adress:
  • Lisa Kastbom
  • Hospitalstorget 1
  • 582 27 Linköping
Telefonnummer:0702-868644
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS