ÄNDAMÅL

Att för framtiden bevara och vårda, och om styrelsen bedömer det lämpligt sprida kunskap om, de lösöresamlingar som finns på eller har samband med Trolle-Ljungby slott, främst det s.k. Binkmanska arkivet, framlidne greve Hans-Gabriel Trolle-Wachtmeisters kemiska laboratorium och ”Hornet och Pipan”, samt om styrelsen finner så lämpligt att samla och bevara handlingar och annan information om Trolle-Ljunby slott, dess historia, byggnadsbestånd, inredning, inventarier i övrigt samt att driva annan därmed sammanhängande verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hornet och Pipan
Organisationsnummer:802481-9925
Adress:
  • Hammenborn Advokatbyrå AB
  • Södra Storgatan 7
  • 252 23 Helsingborg
Telefonnummer:0706-22 63 50
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:350 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS