ÄNDAMÅL

Att genom drift av ett båtmuseum förvalta den till stiftelsen överlämnade samlingen av gamla ortstypiska båtar och att hålla samlingen tillgänglig för allmänheten, att informera besökare till Holmön om det rörliga friluftslivet och om sevärdheter och aktiviteter inom natur- och kulturområdet på ön, att dokumentera och sprida kännedom om Holmöns och kustbygdens kontakter och kulturella gemenskap med kustbygderna på den finska sidan av Kvarken, att i övrigt medverka till utveckling och marknadsföring av Holmöarna såsom en resurs och ett besöksmål för kultur- och naturturism.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Holmöns Båtmuseum-Besökscentrum
Organisationsnummer:894003-2256
Adress:
  • Joar Sandström
  • Holmö Byaväg 144
  • 918 03 Holmön
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:86 793 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS