ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att förvärva och förvalta fritidsbostäder, ävensom att ansvara för att dessa upplåtes till i första hand dels tjänstemän vid Bravikens pappersbruk, Skärblacka bruk och vid MoDo-koncernens övriga kontor i Norrköping, dels tjänstemän och arbetsledare anställda inom MoDo Skog AB i Norrköping eller tillhörande Strängnäs och Holmens Skogsförvaltningar, allt i enlighet med styrelsens beslult inom ramarna för dessa stadgar och med en rättvis fördelning som målsättning. Av de nyttjandemöjligheter, som årligen tillfaller i föregående stycke angivna personer, skall ca 10 % erbjudas arbetsledare anställda hos MoDo Skogs AB:s kontor i Norrköping eller inom Strängnäs och Holmens Skogsförvaltningar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Holmenstugan
Organisationsnummer:825001-6352
Adress:
  • Holmen Skog AB
  • 601 88 Norrköping
Telefonnummer:011-235000
E-post:catarina.ingeson@holmenskog.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:922 692 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS