ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall tillgodose olika allmänintressen, främst vård-, utbildnings- och forskningsverksamhet. Dessa allmänintressen skall främjas som följer: a) Genom att medelst upplåtelse av fastigheten Höör Holma 1:5 så långt möjligt integrera ett antal sådana verksamheter på samma ställe skall samarbete och kunskapsutbyte kunna underlättas. b) Fastighetens avkastning skall användas för att ekonomiskt stödja sådan verksamhet, oavsett om den är integrerad på fastigheten eller ej.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Holma
Organisationsnummer:842001-2158
Adress:
  • Holma
  • 243 93 HÖÖR
Telefonnummer:0413-220 80
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS