ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska främja scoutverksamhet i västra Stockholm i allmänhet och Spånga i synnerhet. Syftet skall därutöver bidra stödja det lokala föreningslivet i Spånga och västra Stockholm, främst ungdomsverksamhet. Stiftelsen kan medverka till att ändamålet uppfylls genom; att lämna verksamhetsbidrag till scoutverksamhet eller annan ungdomsverksamhet i Spånga; genom att ge bidrag till scouters utbildning främst inom ledarskapsområdet; vilket bland annat kan finansieras genom att hyra ut, förvalta, underhålla och utveckla fastigheter under förutsättning att detta är det mest ändamålsenliga sättet att uppfylla verksamhetens syfte.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Holken
Organisationsnummer:802477-3288
Adress:
  • Tornbacken 11 A
  • 16354 Spånga
Telefonnummer:08-36 76 95
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS