ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till sådan utbildning och vidareutbildning, som krävs för befordran till högre tjänst eller specialisttjänst inom Flextrus AB eller dess dotterbolag eller för innehav av ledande befattning eller specialistbefattning inom fackliga, idrottsliga, kulturella eller andra likartade organisationer, som verkar vid bolaget och dess dotterbolag, dels att utge uppmuntringsstipendier till sådana personer, som framgångsrikt genomgår eller har genomgått sådanutbildning. Bidrag och stipendier skall utgå till sådana hos bolaget och dess dotterbolag anställda personer, som visat sig äga förutsättningar för att inneha sådana tjänster och befattningar, som ovan sagts, men som inte har möjlighet att själva bekosta erforderlig utbildning och inte får bidrag av bolaget till utbildningen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Holger Crafoords utbildningsfond
Organisationsnummer:845000-5700
Adress:
  • Swedbank Stiftelsetjänst
  • Box 206
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:0771-22 11 22
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS