ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja kultur- och naturminnesvård inom Kullabygden. Stiftelsen skall fullfölja sitt ändamål genom att samla, bevara och förevisa föremål som i ett historiskt perspektiv belyser industriell verksamhet, folkliv, hantverk samt konstnärlig och annan kulturell verksamhet inom Kullabygden. Stiftelsen skall särskilt värna om de keramiska traditionerna i Norden. Stiftelsen äger anordna utställningar av konst- och hantverksprodukter samt bedriva annan med ändamålet förenlig verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Höganäs Museum och Konsthall
Organisationsnummer:843002-7287
Adress:
  • Polhemsgatan 1
  • 263 37 Höganäs
Telefonnummer:042-34 13 35
E-post:hoganas.museum@telia.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS