ÄNDAMÅL

Kapital och avkastning skall allt framgent orubbat förräntas, men varå räntan, sedan 1/20-del härav lagts till kapitalet, skall årligen utdelas till behövande personer, tillhörande Norra Ny församling. Den fasta egendomen, som icke får avyttras, bör utarrenderas och skogen får icke överavverkas. Avkastningen av egendomen lägges till fonden. Så snart fonden uppgått till etthundratusen (100.000:-) kronor får en del av ränteavkastningen användas för andra ändamål till fromma för församlingen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Håks Per Perssons Testamente
Organisationsnummer:872800-0418
Adress:
  • Torsby kommun
  • 685 80 TORSBY
Telefonnummer:0560-16000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 484 113 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS