ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag till iordningställande av byggnader och inventarier, främst sådana av kulturhistoriskt värde, tillhörande Svenska Frimurare Orden (SFMO) eller dess loger och brödraföreningar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen HKH Prins Bertils Frimurarefond
Organisationsnummer:802011-1418
Adress:
  • Nybrokajen 7
  • 111 48 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4633704
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS