ÄNDAMÅL

Återstoden av kvarlåtenskapen skall, sedan dödsboets samtliga skulder guldits och erforderligt belopp för gravunderhåll för all framtid avsatts, tillfalla Hallands Läns Hushållningssällskap. Ifrågavarande medel förvaltas för sig som en fond under namn Håkantorpsfonden, med ändamål att främja unga lantbrukares utbildning enligt nedan. Av fondens avkastning bör årligen 1/10 läggas till kapitalet. Återstoden av avkastningen bör användas i syfte att bland yngre lantbrukare inom Hallands län sprida upplysning om samt underlätta och uppmuntra placerandet av ur jordbrukssynpunkt ändamålsenliga åbyggnader.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Håkantorpsfonden
Organisationsnummer:849202-0048
Adress:
  • Lilla Böslid 146
  • 305 96 Eldsberga
Telefonnummer:035-46500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 922 801 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS