ÄNDAMÅL

Stiftelsen har som ändamål att genom Frankrikes högste diplomatiske representant lämna understöd till nödlidande, i Stockholm eller dess omnejd boende franska undertsåtar av katolsk trosbekännelse. Understöden kan utbetalas i samråd med katolska Maria Bebådelsedag församling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hjälpfond för i Stockholm eller dess omnejd boende franska katoliker
Organisationsnummer:802402-4211
Adress:
  • SEB Stiftelser & Företag
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7637305
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS