ÄNDAMÅL

Stiftelsens avkastning skall användas till hjälp till behövande inom Luleå stift Därvid skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i den nya stiftelsen ingående stiftelserna enligt nedan: 1. Karin Ekenbergs fond. Till inköpav kläder och skodon för utdelning till barnrika, fattiga familjer inom Luleå stift. 2. Professor och professrorskan Adolf Kjellbergs minnesfond. Till understöd åt nödlidande inom stiftet, företrädesvis ödemarksområden. 3. Anna Möllers minnesfond. Bidrag till hjälp åt behövande i Luleå stifts glesbygder. 4. Solanderska fonden. Gåva 30.8.1926 att fördelas lika mellan Luleå stiftsråd och Luleå stifts diakoniförening. 5. Apotekare Gustaf Björkmanssons fond. Utdelas till behövande och för lindrande av nöd inom Norrbottens län.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hjälp till behövande inom Luleå stift
Organisationsnummer:802425-9809
Adress:
  • SEB Private Banking
  • Stiftelser K G5
  • 106 40 Stockholm
Telefonnummer:0920-264700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:752 368 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS