ÄNDAMÅL

Egendomen skall jämte andra ekonomiska tillgångar, som tillfalla stiftelsen, användas till hållande av kyrkligt gästhem å fastigheten Hjälmseryd Prästegård 3:2 i Hjälmseryds socken av Jönköpings län vilken med en begynnelseperiod av tjugo år för ändamålet av ägarna ställts till förfogande. Gästhemsverksamheten och därtill framdeles knuten ungdomshems- och annan verksamhet skall ha till syfte att föra männikskor av skilda åldrar, yrken och samhällsklasser in i en kyrklig miljö för vila, rekreation, undervisning och uppbyggelse kring Guds ord och sakrament.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hjelmseryds Prästgård
Organisationsnummer:827500-0662
Adress:
  • Gamla Hjelmseryd
  • 576 95 Stockaryd
Telefonnummer:0382-25033
E-post:bertil.olsson@hjelmserydsstiftelsen.nu
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 047 394 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS