ÄNDAMÅL

Att lämna bidrag för understöd till behövande medlem av å Riddarhuset introducerad ätt. Stiftelsens årliga avkastning, varmed avses såväl löpande avkastning som avkastning som uppkommer genom omsättning av stiftelsens tillgångar, får sedan minst en tiondel lagts till det bundna kapitalen disponeras för ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hjalmar von Schéele och Greta Lilliesköld-fonden
Organisationsnummer:802412-3286
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS