ÄNDAMÅL

Till elev i driftsledarkursen eller lantbruksskolan, som genomgår minst ettårig kurs och som ådagalagt hedrande vandel, framstående studiebegåvning, sparsamt levnadsätt samt goda framsteg i inhämtandet av kunskaper och praktiska färdigheter och är ibehov av ekonomiskt stöd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hjalmar Nilssons stipendiefond för lantbruksstuderande vid Alnarp
Organisationsnummer:817604-8562
Adress:
  • SLU, Adm. byrån
  • Box 7070
  • 750 07 UPPSALA
Telefonnummer:018-671000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS